Waterbouwkunde

Bouwen en herstellen van kaaimuren,  sluizen, oeververstevigingen, heiwerken, boren van ankers, baggerwerken en onderhoud van de verschillende waterlopen.

De Brandt waterbouwkunde is gespecialiseerd in

Boren van grondankers

Bouwen van:
 • kaaimuren
 • steigers
 • dukdalven
 • uitwateringssluizen
 • bruggen 


Vervoer via water van:
 •   grond
 •   alle soorten van puin
 •   zand
 •   zware stukken (ook manipulatie)
  


 
Baggerwerken

Heien van:
 • damwanden
 • buispalen
 • combiwanden
Herstellen van sluizen en stuwen 

Plaatsen van:
 • schanskorven
 • fenders
 • oeververdediging

De Brandt waterbouwkunde is gespecialiseerd in

Boren van grondankers

Bouwen van:
 • kaaimuren
 • steigers
 • dukdalven
 • uitwateringssluizen
 • bruggen 


Vervoer via water van:
 •   grond
 •   alle soorten van puin
 •   zand
 •   zware stukken (ook manipulatie)
  


 
Baggerwerken

Heien van:
 • damwanden
 • buispalen
 • combiwanden
Herstellen van sluizen en stuwen 

Plaatsen van:
 • schanskorven
 • fenders
 • oeververdediging
 
Referentie
Kaaimuur in haven van Herentals
Bouwen van een kaaimuur in de haven van Herentals
Erkenningen
Voor elk van onze vier afdelingen beschikken wij over de nodige erkenningen en staan zo garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering van iedere opdracht.
Vacature

Werken bij De Brandt