Waterbouwkunde

Bouwen en herstellen van kaaimuren,  sluizen, oeververstevigingen, heiwerken, boren van ankers, baggerwerken en onderhoud van de verschillende waterlopen.

De Brandt waterbouwkunde is gespecialiseerd in

Boren van grondankers

Bouwen van:
 • kaaimuren
 • steigers
 • dukdalven
 • uitwateringssluizen
 • bruggen 


Vervoer via water van:
 •   grond
 •   alle soorten van puin
 •   zand
 •   zware stukken (ook manipulatie)
  


 
Baggerwerken

Heien van:
 • damwanden
 • buispalen
 • combiwanden
Herstellen van sluizen en stuwen 

Plaatsen van:
 • schanskorven
 • fenders
 • oeververdediging

De Brandt waterbouwkunde is gespecialiseerd in

Boren van grondankers

Bouwen van:
 • kaaimuren
 • steigers
 • dukdalven
 • uitwateringssluizen
 • bruggen 


Vervoer via water van:
 •   grond
 •   alle soorten van puin
 •   zand
 •   zware stukken (ook manipulatie)
  


 
Baggerwerken

Heien van:
 • damwanden
 • buispalen
 • combiwanden
Herstellen van sluizen en stuwen 

Plaatsen van:
 • schanskorven
 • fenders
 • oeververdediging
 
Referentie
bouwen van een kaaimuur - Merksem
Erkenningen
Voor elk van onze vier afdelingen beschikken wij over de nodige erkenningen en staan zo garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering van iedere opdracht.
Vacature

Werken bij De Brandt